DZIENNY DOM
POMOCY SPOŁECZNEJ
W OPOLU LUBELSKIM

SPRAWDŹ NASZĄ OFERTĘ

Baner UE
O NAS

O NAS

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej – DDPS – jest nowo otwartym ośrodkiem wsparcia o zasięgu lokalnym, powołanym do świadczenia usług na rzecz osób starszych znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, samotnych, emerytów i rencistów, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
OFERTA

OFERTA

 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej przez pierwsze dwa lata swojej działalności będzie funkcjonował dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu ,,Dzienny Dom Pomocy Społecznej dla seniorów w Gminie Opole Lubelskie”. Uczestnikami projektu mogą być osoby, które ukończyły 60 rok życia oraz są mieszkańcami Gminy Opole Lubelskie. Ważną kwestią podczas wyboru będzie sytuacja zdrowotna, rodzinna i mieszkaniowa kandydata.

Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z wszechstronnego wsparcia, a zakres usług będzie obejmował:

  • gorące posiłki
  • terapię zajęciową
  • zajęcia edukacyjne i kulturalno-oświatowe
  • zajęcia sportowo – rekreacyjne
  • zajęcia aktywizujące społecznie
AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
KONTAKT

KONTAKT
Administratorem Państwa danych osobowych jest Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Kolejowa 17, 24-300 Opole Lubelskie reprezentowana przez Dyrektora Dziennego Domu Pomocy Społecznej, z którym można się kontaktować poprzez adres email sekretariat@ddps.opolelubelskie.pl lub telefonicznie sekretariat: 609-804-016, pracownik socjalny :609-84-116

Mapaul. Kolejowa 17 24-300 Opole Lubelskie
X
Skip to content